New Territorities Regional Association - Structure

新界地方協會委員名單 (2020-2022)

New Territories Regional Association Membership List (2020-2022)

Prominent Presidents

榮譽會長

Ms Janice Tse JP 謝小華太平紳士

President 會長

Mr Cheung Wah Fung, Christopher SBS JP

張華峰先生 SBS太平紳士

Vice Presidents 副會長

Dr Tang Sing Hing 鄧聲興博士

Mr Leung Chung Ming 梁鍾銘先生

Hon Presidents 名譽會長

Mr Ting Kin Wa

丁健華先生

Ms Li Shuk Han

李淑嫺女士

Mr Wong Chao Hing, Andrew

王祖興先生

Mr Ng Tze Kin

吳梓堅先生

Dr Lee Oi Ping, Christina MH

李愛平博士MH

Mr Man Sau Keung

文壽強先生

Mr Wong Kai Sum, Sam

黃啟琛先生

Ms Tang Mi Ling

鄧美玲女士

Mr Tang Chun Pang

鄧振鵬先生

Mr Li Wah Kwong, Rex MH

李華光先生 MH

Mr Lee Wong Tim JP

李煌添太平紳士

Mr Chu King Yuen SBS MH JP

朱景玄先生 SBS MH太平紳士

Mr Wong Ting Cheung, Tommy

黃丁祥先生

Mr Tang Chi Kin

鄧志堅先生

Mr Ho Chi Chiu

何志超先生

Ms Chan Siu Ling, Ascar 

陳少玲女士

Ms Cheung On Ying, Annie

張桉瑩女士

Mr Chan Tin Yau

陳天有先生

Ms Lee Shuk Yee

李淑儀女士

Ms Li Shi, Niki

李詩女士

Mr Siu Long Ming MH

蕭浪鳴先生MH

Ms Lee Yuen Han, Helena

李婉嫻女士

Mr Ho Yat Ming

何日明先生

Mr Sun Kin Kwok

辛建國先生

Mr Sung Ka Woon JP

宋嘉桓太平紳士

Ms Helen Hon

韓海倫女士

Ms Wong Yuk Chun

黃玉珍女士

Mr Ng Man Hin

吳文軒先生

Mr Wong Hon Fai, Alex

黃漢輝先生

/

Chairman 主席

Mr Ho Tai Wai, David MH 何大偉先生MH

Vice Chairmen 副主席

Ms Lam Pik Chu MH 林碧珠女士 MH

Mr Wong Kai Chi 黃啓智先生

Hon Secretary 義務秘書

Mr Yu Tai Wai MH 余大偉先生MH

Hon Treasurer 義務司庫

Ms Wong Bik Lin, Veronica 黃碧蓮女士

Hon Auditor 義務稽核

TAM, AU & CO. 譚區會計師事務所

Executive Members

執行委員

Mr Wong Ting Hong

黃定康先生

Mr So Ka Leung

蘇家樑先生

Mr Wong Chung Hang

黃頌行先生

Mr Fan Chi Man

范志文先生

Ms Wong Yan Yan, Jannie

黃欣欣女士

Mr Chan Yuen Wah BBS JP

陳遠華先生 BBS 太平紳士

Mrs Ho Ng Lai Hing

何伍麗卿女士

Ms Ho Wai Ling

何慧玲女士

Mr Choi Man Wai, Eric 蔡文惠先生

Until 1/2022

Co-opted Members

聘任委員

Ms Chak Man Yee 翟敏儀女士

Mrs Li Chow Yeuk Lan 李周若蘭女士

Last Update Date: 2022-04-27