Tsuen Tsing District Association - Structure

荃青分會委員名單 (2020-2022)

Tsuen Tsing District Association Committee Members (2020-2022)

Prominent President

榮譽會長

何冬青太平紳士 

Mr Ho Tung Ching JP

Until 10/2021

President 會長

Mr Peter Ho MH 何少平先生 MH

Vice President 副會長

Mr Ting Kin Wa 丁健華先生

Hon Presidents 名譽會長

Mr Stanley Fong

方繼元先生

Mr Tin Chee Sin

田熾先先生

Ms Edwina Ho

何美玲女士

Mr Chan Yee Kwong

陳義光先生

Ms Ho Man Han

何敏嫻女士

Mr Sun Ming Yeung

孫名揚先生

Ms Tang Yim Sheung, Alice

鄧艷嫦女士

Ms Luk Lok Fu Madonna

陸濼芙女士

Mr Lee Chang Tat

李政達先生

Miss Tao Kur Yu, Arliss

杜家瑜小姐

Ms Lam Lai Wa

林麗華女士

Mr Lam Ping Fai

林秉徽先生

Mr Ip Ka Lai

葉嘉禮先生

Ms Lau Hoi Yan

劉凱欣女士

Ms Chan Pui Chi

陳佩芝女士

Ms Nancy Au

歐翔女士

Chairman 主席

Mr So Ka Leung 蘇家樑先生

Vice Chairmen 副主席

Ms Liu Fung Heung 廖鳳香女士

Mr Tso Tat Ming 曹達明先生

Hon Secretary 義務秘書

Ms Chan Wai Han 陳慧嫻女士

Hon Treasurer 義務司庫

Mr Chow Kim Ho 周劍豪先生

Hon Auditor 義務稽核

Ms Man See Yee 文思怡女士

Executive Members

執行委員

Mr Lam Kit Fu

林傑虎先生

Ms Wong Shuk Fun

王淑芬女士

Mr Cheung Cheong Ming

張昌明先生

Ms Ma Yuk Kuen

馬玉娟女士

Mr Wong Kwok Kong

王國江先生

Ms Lam Mei Ha

林美霞女士

Mr Ma Chun Kong

馬俊江先生

Ms Lok Wing Yi

陸詠宜女士

Ms Law Wing Chung

羅頴忠女士   

Ms Leung Shui Yiu

梁瑞瑤女士

Co-opted Members

聘任委員

Ms Tsang Suk Ying

曾淑英女士

Ms Chan Pui Ying, Priscilla

陳珮盈女士

Last Update Date: 2021-10-12